KIM JESTEM

W Rydułtowach mieszkam od urodzenia. Ukończyłam Szkołę Podstawową nr 25, II LO im. Hanki Sawickiej w Rybniku, a następnie podjęłam studia na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

  • W 1996r. obroniłam pracę dyplomową z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego.

  • W 1998 roku obroniłam dyplom francuskiej Ecole des Mines de Nancy na kierunku – Modernizacja Przemysłu, Restrukturyzacja i Rozwój Regionów.

  • W 2014 roku otrzymałam dyplom Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie na kierunku: Projekty deweloperskie i inwestycyjne.

​​

Od 1996 roku prowadzę własną pracownię projektową. Pierwotnie była to forma dodatkowego zatrudnienia, zaś od 2008 roku główne źródło utrzymania. Zrealizowałam szereg obiektów kubaturowyvh oraz wnętrz. Obecnie pracuję nad parkiem handlowym w Rybniku przy ul. Kotucza.

JAK DZIAŁAM 

Myślę w kategoriach celu, strategicznie i dalekosiężnie. Jestem bardzo dynamiczna. Cel jest dla mnie czymś nadrzędnym, czymś co pozwala mi wychodzić poza krótkowzroczne działania i doraźne zyski, co pozwala mi wchodzić w relacje z osobami, które podzielają mój pogląd i współdziałać z nimi w oparciu o wspólną wizję. W ten sposób postrzegam też moje hasło wyborcze – MIASTO CZYSTE, ROZWOJOWE, PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM - to cele, do realizacji których chciałabym dążyć w miarę dostępnych środków i możliwości.

Joanna Korbel   I   Tel: + 48 510 244 406   I    Email:   joankorbel@gmail.com