Joanna KORBEL

KANDYDATKA DO RADY MIASTA

OKRĘG LISTA 23 MIEJSC5

MIASTO CZYSTE, ROZWOJOWE, PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM

MIASTO CZYSTE

Uważam, że naszym priorytetem powinno być obniżenie poziomu niskiej emisji w mieście oraz dalsza rozbudowa kanalizacji sanitarnej. Stowarzyszenie Wspólnota Samorządowa proponuje w tym obszarze następujące działania:

 • Zwiększenie poziomu dofinansowania do wymiany źródeł ciepła,

 • Udział w programach termomodernizacyjnych dla mieszkańców,

 • Ciepło systemowe i wsparcie dla ekologicznych źródeł ciepła, współpraca z ciepłownią dla czystego środowiska,

 • Dalsze inwestycje w rozbudowę kanalizacji sanitarnej,

 • Pomoc organizacyjną i finansową przy budowie przydomowych oczyszczalni ścieków.

MIASTO ROZWOJOWE

Rydułtowy to miasto, które rozwinęło się w oparciu o węgiel kamienny. Od lat kopalnia jest żywicielką wielu rodzin, jednak uzależnienie od jednego pracodawcy jednego wiodącego żywiciela jest nierozsądne. Sama prowadzę działalność gospodarczą i wiem jak ryzykowne bywa opieranie swojego bezpieczeństwa na realizacji zleceń dla jednego odbiorcy. Dlatego chciałabym doprowadzić do zwiększenia potencjału produkcyjnego i usługowego miasta. Ten cel, również wymaga wielotorowych działań, takich jak:

 

 • Wspieranie i rozwój strefy małej i średniej przedsiębiorczości,

 • Współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami na rzecz rozwoju nowych inicjatyw gospodarczych,

 • Lobbing na rzecz budowy dróg regionalnych,

 • Wprowadzenie edukacji finansowej dzieci i młodzieży w ramach zajęć ośrodków pracy pozaszkolnej aby wchodząc w dorosłe życie umiały odnaleźć się w świecie, w którym kryzysy finansowe stały się codziennością.

MIASTO PRZYJAZNE MIESZKAŃCOM

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców chciałabym działać na rzecz:

 • Budowy nowego przedszkola z oddziałem żłobkowym,

 • Budowy ścieżek rowerowych, szlaków spacerowych, dalszego rozwoju infrastruktury wypoczynkowej i turystycznej.

Joanna Korbel   I   Tel: + 48 510 244 406   I    Email:   joankorbel@gmail.com